Monta syytä valita kotimainen autonhoitotuote

Kun valitset autonhoitotuotetta, mietitkö asiaa myös siitä näkökulmasta, missä tuotteet on valmistettu? Tässä muutama ajatus siitä, miksi suomalaisen kuluttajan kannattaa valita suomalainen autonhoitotuote.

1. Kotimaiset tuotteet on suunniteltu kotimaan olosuhteisiin

KORREK -autonhoitotuotteiden suunnittelun lähtökohtana ovat aina olleet kotimaiset sääolosuhteet. Tuotteiden tulee toimia näissä olosuhteissa siten, että autonhoitaminen on mahdollisimman helppoa ja nopeaa ja tietenkin myös lopputuloksen tulee olla loistava. Tuotekehityksessä seurataan alan kehitystä maailmanlaajuisesti ja pyritään vastaamaan uusiin haasteisiin suunnittelemalla entistä parempia ja kaikin tavoin kuluttajaystävällisiä tuotteita.

2. Tuoteturvallisuus on keskiössä

KORREK -autonhoitotuotteiden tuotekehityksen ehdottomana periaatteena on, että kuluttajille suunnatut tuotteet ovat käyttäjäturvallisia. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että tuotteiden etiketeissä on riittävästi tietoa niiden turvallisesta käytöstä ja sisällöstä ja että kaikista tuotteista on olemassa viralliset käyttöturvatiedotteet. Mikäli kuluttajalle herää kysymyksiä tuotteeseen tai sen käyttöön liittyen, on kotimaiseen valmistajaan helppo olla yhteydessä ja saada lisää tietoa. Kotimaisena kemikaalivalmistajana on itsestään selvää, että käytämme tuotteiden valmistuksessa ainoastaan raaka-aineita, joiden haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Berner Oy käyttää tuotteissaan ainoastaan raaka-aineita, jotka ovat EU:n lainsäädännön hyväksymiä. Kaikki KORREK -tuotteissa käytetyt tensidit ja emulgaattorit ovat helposti biohajoavia. Tuotekehityksessä pyrkimys on aina valita tuotteisiin vähiten luontoa rasittava raaka-ainevaihtoehto. Osa KORREK -tuotteista sisältää raaka-aineita, joissa on pohjana palmuöljy. Berner Oy ei hanki palmuöljyä sellaisenaan raaka-aineeksi, vaan ostaa kaikki palmuöljypohjaiset raaka-aineet RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäseneksi kuuluvalta raaka-aineen toimittajalta.

3. Kotimainen valmistus työllistää suomalaisia

Kaikki KORREK -tuotteet valmistetaan Suomessa Bernerin Heinäveden tehtaalla. KORREK -tuotteiden tuotekehitys, myynti ja markkinointi sijaitsevat Bernerin pääkonttorissa Helsingin Herttoniemessä. Kotimaisuus on vaikuttaa työllisyyteen monella tavalla: ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluja vaikutetaan työpaikkojen säilymiseen ja turvataan kotimaisten tuotteiden ja palvelujen saatavuus tulevaisuudessakin. Lisäksi kuluttaja voi luottaa, että työntekijöiden työolosuhteet ovat kunnossa. KORREK-tuotteiden pakkaukset ja niiden kuljetukset hankitaan kotimaisilta toimijoilta, jolloin työllistävä vaikutus kotimaassa on vieläkin suurempi.

4. Vähemmän päästöjä

KORREK -tuotteet valmistetaan Heinävedellä 100 prosenttisesti tuulisähköllä. Kotimainen valmistus merkitsee myös lyhyempiä kuljetusmatkoja ja näin ollen vähemmän kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

TUOTANTO JA TUOTEKEHITYS

KORREK -tuotteet valmistetaan Berner Oy:n omassa tuotantolaitoksessa Heinävedellä. Berner Oy työllistää Heinävedellä noin 60 henkilöä ja on näin paikkakunnan suurin yksityinen työnantaja.

Kaikkien KORREK -tuotteiden tuotekehitys tehdään Helsingin Herttoniemen laboratoriossa. Berner Oy:n Herttoniemen ja Heinäveden laboratorioilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä. OECD:n määrittelemän GLP:n (Good Laboratory Practice) eli hyvän laboratoriokäytännön tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia muun muassa viranomaistarkoituksiin.

Korrek Pro Center -ketju on uusi autopesulakonsepti, joka tarjoaa Suomessa ostoskeskusten lähellä monenlaisia autonhoitopalveluja, kuten pesua ja pinnoitusta kotimaisilla tuotteillamme. Ensimmäinen piste on Korrek Pro Center Lippulaiva, (31.3.2022)

Valmiiden KORREK -tuotteiden kuljetusmatkat ovat Suomen sisällä lyhyitä, mikä osaltaan vaikuttaa tuotteiden kokonaishiilijalanjälkeen.

RAAKA-AINEET

KORREK -tuotteiden valmistuksessa käytettävät raaka-aineet tulevat EU-alueelta mm. Saksasta, Tanskasta ja Ranskasta. Raaka-aineet ovat ulkomaalaisia, koska niitä ei valmisteta Suomessa. Berner Oy käyttää tuotteissaan ainoastaan raaka-aineita, jotka ovat EU:n lainsäädännön hyväksymiä.

Kaikki KORREK -tuotteissa käytetyt tensidit ja emulgaattorit ovat helposti biohajoavia. Tuotekehityksessä pyrkimys on aina valita tuotteisiin vähiten luontoa rasittava raaka-ainevaihtoehto. Osa KORREK -tuotteista sisältää raaka-aineita, joissa on pohjana palmuöljy. Berner Oy ei hanki palmuöljyä sellaisenaan raaka-aineeksi, vaan ostaa kaikki palmuöljypohjaiset raaka-aineet RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäseneksi kuuluvalta raaka-aineen toimittajalta. Vuonna 2019 kaikesta Berner Oy:n käyttämästä palmuöljystä n. 85 prosenttia on RSPO Mass Balance sertifioitua. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että siirrymme 100 prosenttisesti RSPO Mass Balance sertifioituun -laatuun käyttämissänne raaka-aineissa viimeistään vuoden 2022 aikana.

PAKKAUSMATERIAALIT

Pääosin KORREK -tuotteissa käytetyt pakkaukset valmistetaan Suomessa ja ne ovat 99% kierrätettävissä, eli materiaaleja voidaan hyödyntää uusien tuotteiden valmistamiseen tai käyttää niistä saatavaa jätettä energian tuotantoon. Myös mustat KORREK -pullot voidaan hyödyntää, sillä ne eivät sisällä hiilimustaa. Ainoastaan pumpuissa on useampaa muovilaatua, joten ne hyödynnetään energiana. Myös pumppujen kierrätettävyyttä pyritään parantamaan tulevina vuosina etsimällä helpommin kierrätettäviä vaihtoehtoja. Suurin osa KORREK -pulloista on pakattu PET-muovista tehtyihin pulloihin. Nämä PET-muovipullot tehdään jatkossa kierrätysmuovista, muutos tapahtuu liukuvasti eli kaikki jo valmistetut pullot käytetään.  Muita KORREK -tuotteiden pakkausmateriaaleja ovat PE- ja PP-muovit sekä metalli. Lisäksi jotkut tuotteet pakataan vielä aaltopahvi- ja kartonkipakkauksiin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Kaikki pakkaukset soveltuvat muovin, kartongin tai metallin keräykseen. Tavoitteenamme on, että kaikki KORREK -pakkaukset ovat kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä vuoteen 2025 mennessä.

KORREK on Berner -perheyrityksen tuotemerkki. Lue lisää Berner Oy:n vastuullisuudesta.