Monta hyvää syytä valita kotimainen autonhoitotuote

Kun valitset autonhoitotuotetta, mietitkö asiaa myös siitä näkökulmasta, missä tuotteet on valmistettu? Tässä muutama ajatus siitä, miksi suomalaisen kuluttajan kannattaa valita suomalainen autonhoitotuote.

1. Kotimaiset tuotteet on suunniteltu kotimaan olosuhteisiin

KORREK -autonhoitotuotteiden suunnittelun lähtökohtana ovat aina olleet kotimaiset sääolosuhteet. Tuotteiden tulee toimia näissä olosuhteissa siten, että autonhoitaminen on mahdollisimman helppoa ja nopeaa ja tietenkin myös lopputuloksen tulee olla loistava. Tuotekehityksessä seurataan alan kehitystä maailmanlaajuisesti ja pyritään vastaamaan uusiin haasteisiin suunnittelemalla entistä parempia ja kaikin tavoin kuluttajaystävällisiä tuotteita.

2. Tuoteturvallisuus on aina keskiössä

KORREK -autonhoitotuotteiden tuotekehityksen ehdottomana periaatteena on, että kuluttajille suunnatut tuotteet ovat käyttäjäturvallisia. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että tuotteiden etiketeissä on riittävästi tietoa niiden turvallisesta käytöstä ja sisällöstä ja että kaikista tuotteista on olemassa viralliset käyttöturvatiedotteet. Mikäli kuluttajalle herää kysymyksiä tuotteeseen tai sen käyttöön liittyen, on kotimaiseen valmistajaan helppo olla yhteydessä ja saada lisää tietoa. Kotimaisena kemikaalivalmistajana on itsestään selvää, että käytämme tuotteiden valmistuksessa ainoastaan raaka-aineita, joiden haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Berner Oy käyttää tuotteissaan ainoastaan raaka-aineita, jotka ovat EU:n lainsäädännön hyväksymiä. Kaikki KORREK -tuotteissa käytetyt tensidit ja emulgaattorit ovat helposti biohajoavia. Tuotekehityksessä pyrkimys on aina valita tuotteisiin vähiten luontoa rasittava raaka-ainevaihtoehto. Osa KORREK -tuotteista sisältää raaka-aineita, joissa on pohjana palmuöljy. Berner Oy ei hanki palmuöljyä sellaisenaan raaka-aineeksi, vaan ostaa kaikki palmuöljypohjaiset raaka-aineet RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäseneksi kuuluvalta raaka-aineen toimittajalta.

3. Kotimainen valmistus työllistä suomalaisia

Kaikki KORREK -tuotteet valmistetaan Suomessa Bernerin Heinäveden tehtaalla. KORREK -tuotteiden tuotekehitys, myynti ja markkinointi sijaitsevat Bernerin pääkonttorissa Helsingin Herttoniemessä. Kotimaisen valmistuksen positiivisia vaikutukset ovat monet. Ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluja vaikutetaan työpaikkojen säilymiseen ja turvataan kotimaisten tuotteiden ja palvelujen saatavuus tulevaisuudessakin. Lisäksi kuluttaja voi luottaa, että työntekijöiden työolosuhteet ovat kunnossa. KORREK-tuotteiden pakkaukset ja niiden kuljetukset hankitaan kotimaisilta toimijoilta, jolloin työllistävä vaikutus kotimaassa on vieläkin suurempi.

4. Vähemmän päästöjä tuotannosta ja logistiikasta

KORREK -tuotteet valmistetaan Heinävedellä 100 prosenttisesti tuulisähköllä. Kotimainen valmistus merkitsee myös lyhyempiä kuljetusmatkoja ja näin ollen vähemmän kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.